Keppel Land English | Tiếng Việt
Yếu tố con người 
  An toàn và sức khỏe
Hỗ trợ cộng đồng 
  Giáo dục
  Hoạt động tình
   nguyện và từ thiện

An toàn và sức khỏe

Trung tâm huấn luyện An toàn Lao động
Keppel Land cùng với các đối tác liên doanh tại Việt Nam: Công ty Hưng Phú, Công ty Resco, Công ty Sowatco, Công ty Tấn Trường và Công ty Tiến Phước đã thành lập Trung tâm huấn luyện An toàn Lao động đầu tiên tại Tp.Hồ Chí Minh.

Trung tâm này sẽ cung cấp các khóa huấn luyện về an toàn lao đông nhằm nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn an toàn trong đội ngũ lao động mà chủ yếu là lực lượng công nhân từ các nhà thầu. Tất cả công nhân đều bắt buộc phải hoàn thành khóa huấn luyện an toàn lao động này trước khi được phép làm việc trên công trường.

Safety training section
Khóa đào tạo an toàn lao động

Quản lý bởi các chuyên viên có chứng chỉ trong lĩnh vực an toàn lao động, Trung tâm cung cấp các khóa huấn luyện trong đó chú trọng đến an toàn lao động khi làm việc trên cao, cũng như những yêu cầu về an toàn khi làm việc tại các khu vực chuyên môn khác như hàn, lắp đặt ống và dàn giáo. Trung tâm có hai phòng học, một sảnh giới thiệu tổng quan về an toàn lao động, khu huấn luyện về dàn giáo và các khu huấn luyện mô phỏng theo môi trường làm việc cùng các lớp huấn luyện trên công trường dựa trên các điều kiện thực tế

Kể từ thời điểm khánh thành vào năm 2011 cho đến tháng 11/2015, hơn 18.500 công nhân đã được đào tạo huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện An toàn Lao động.

Opening the Safety Awareness Centre Ông Nguyễn Tấn Bền, Giám Đốc Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh (đứng giữa, cravat đỏ) cùng các cấp lãnh đạo của Keppel Land, Tiến sĩ Lee Boon Yang, Chủ tịch Tập đoàn Keppel (bên trái Ông Bên) và Ông Tan Yam Pin, Giám Đốc Cấp cao của Keppel Land và Chủ tịch Ban An toàn Lao động của Keppel Land (người thứ 2 từ bên phải) và đối tác liên doanh tại lễ khánh thành Trung tâm Huấn luyện An toàn Lao Động.

TRANG CHỦ  |   |  SITEMAP
Copyright © 2013. Bản quyền thuộc về Công ty Keppel Land Việt Nam