Keppel Land English | Tiếng Việt
Tin tức 
Bản tin nội bộ 
Brochures 
Báo cáo thường niên 
Báo cáo về phát triển
bền vững
 
Videos 

Bản tin nội bộ

Reflections

Bản mới nhất : Bản tin số 12
Vui lòng xem phiên bản dành cho mobile tại đây
Bản tin : Bản tin số 11
Vui lòng xem phiên bản dành cho mobile tại đây

Các bản đã phát hành

      Year
2016 Bản tin số 9 Bản tin số 10
2015 Bản tin số 7 Bản tin số 8
2014 Bản tin số 5 Bản tin số 6
2013 Bản tin số 3 Bản tin số 4
2012 Bản tin số 1 Bản tin số 2

Across Borders

Bản tin mới nhất 1 2017
Bản tin số 6 2016
Bản tin số 5 2016

Các bản đã phát hành

        Year
2017 Bản tin số 1
2016 Bản tin số 1 Bản tin số 2 Bản tin số 3 Bản tin số 4 Bản tin số 5 Bản tin số 6
2015 Bản tin số 1 Bản tin số 2 Bản tin số 3 Bản tin số 4 Bản tin số 5 Bản tin số 6
2014 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
2013 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
2012 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
2011 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
2010 Nữa năm đầu Quý 3 Quý 4

Acrobat Reader
Bạn cần cài đặt acrobat reader để đọc được các bản tin này. Vui lòng tải phiên bản acrobat reader tại đây

TRANG CHỦ  |   |  SITEMAP
Copyright © 2013. Bản quyền thuộc về Công ty Keppel Land Việt Nam