Keppel Land English | Tiếng Việt
Tư duy vượt Giới hạn 

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Đây là tuyên bố về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam, các công ty con và các chi nhánh tại Việt Nam (Gọi chung là "Các Công ty thuộc Keppel Land Việt Nam" và gọi riêng là một “Công ty thuộc Keppel Land Việt Nam”)

2. Các Công ty thuộc Keppel Land Việt Nam tôn trọng các quyền mà pháp luật quy định trong việc bảo vệ thông tin. Các Công ty thuộc Keppel Land Việt Nam thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích được thông báo cho quý vị trong văn bản này hoặc được luật pháp cho phép. Bản tuyên bố này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm.

Bản Tuyên Bố Trên Web

a. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khi quý vị gửi thông tin thông qua trang web này hoặc tới địa chỉ email được cung cấp tại trang web này, quý vị được xem là đã đồng ý và chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các thông tin đó theo cách được mô tả trong Bản Tuyên Bố Trên Web này.

Thông tin quý vị đã gửi sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ chung cho mục đích được yêu cầu, ví dụ:

(i) Gửi email định kỳ cho quý vị về việc phát hành thông cáo báo chí, báo cáo hàng năm, báo cáo bền vững, kết quả, các ấn phẩm hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ quý vị có thể quan tâm khi quý vị đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi;

(ii) Khi quý vị đã gửi cho chúng tôi bản lý lịch hoặc thông tin tương tự để ứng tuyển vị trí công việc hoặc để sắp xếp các dịch vụ khác tại hoặc với một Công ty thuộc Keppel Land Việt Nam; hoặc

(iii) Giúp chúng tôi quản lý và nâng cao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng trong tương lai.

b. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp trong việc liên lạc với quý vị và tuân thủ luật pháp, bao gồm việc tiết lộ thông tin đã gửi để đáp ứng (i) yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý; hoặc (ii) các nhà cung cấp dịch vụ và các chuyên gia tư vấn của bất kỳ Công ty nào thuộc Keppel Land Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp cho Công ty thuộc Keppel Land Việt Nam đó các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, chuyên nghiệp hoặc các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ bảo hiểm và tín dụng.

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Quý vị đồng ý với mọi việc sử dụng và tiết lộ thông tin được đệ trình bởi bất kỳ Công ty Keppel Land Việt Nam và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cho bất kỳ Công ty thuộc Keppel Land Việt Nam nào, ở trong hoặc ngoài phạm vi Việt Nam, và sự chấp thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi quý vị rút lại sự chấp thuận của quý vị.

Xin lưu ý rằng trang Web này sử dụng cookies để theo dõi các cài đặt của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập đến trang web để cải tiến trang web dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng những thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng nó cho các lý do khác dưới dạng tổng hợp hoặc khi chúng tôi không nhận thức được danh tính của quý vị.

Cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của quý vị hoặc bất kỳ thông tin nào về quý vị, ngoại trừ những dữ liệu quý vị chọn chia sẻ. Hầu hết các trình duyệt internet tự động chấp nhận cookie nhưng quý vị có thể thường xuyên thay đổi cài đặt trình duyệt theo sở thích của quý vị. Nếu quý vị chọn không chấp nhận cookie, quý vị không thể trải nghiệm tất cả các tính năng của trang web này.

d. Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Chỉ có các nhân viên của các Công ty thuộc Keppel Land được chỉ định và các công ty cung cấp dịch vụ cho Keppel Land được phép truy cập thông tin cá nhân khách hàng và chỉ nhằm phục vụ các mục đích được nêu ra ở mục (a).

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Phòng Truyền thông Tiếp thị

Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 3, Lầu 26, Saigon Centre, Tòa 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3821 8000

Email: klvmarcom@kepland.com.vn

f. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hay đề xuất nào về cách mà các Công ty thuộc Keppel Land Việt Nam thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị hoặc về tuyên bố này, vui lòng liên hệ với Phòng Truyền thông Tiếp thị thông qua các thông tin liên hệ phía trên.

Nếu quý vị muốn nhận dữ liệu về thông tin cá nhân mà Các Công ty thuộc Keppel Land Việt Nam đang giữ, để cập nhật dữ liệu cá nhân hoặc thu hồi bất kỳ quyết định chấp thuận nào, vui lòng liên hệ với Phòng Truyền thông Tiếp thị thông qua các thông tin liên hệ phía trên.

e. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Sau khi nhận được các yêu cầu lên quan đến việc kiểm tra, cập nhật, hủy bỏ thông tin cá nhân hoặc khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân từ khách hàng, các bộ phận liên quan sẽ xác nhận lại thông tin, kiểm tra, xem xét, và sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời hoặc phản hồi đến khách hàng.

TRANG CHỦ  |   |  SITEMAP  |  CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI TỐ CÁO  |  CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

                                                                                         

Theo chúng tôi:  

Copyright © 2019. Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Keppel Land Việt Nam.
Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001502, cấp ngày 22/12/2010 bởi Ủy ban Nhân dân TP.HCM
Website thuộc sở hữu của Công Ty TNHH Keppel Land Việt Nam
Saigon Centre, Tòa 2, 67 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM | (+84-28) 3821 8000
Keppel Land Vietnam